Baza instytucji
(MOPR) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Skierniewice
, 96-100 Skierniewice
tel.: 046 833 39 48, 833 38 47
fax: 046 833 39 48
e-mail: