Baza instytucji
(ŚDS) Środowiskowy Dom Samopomocy typu ABC w Dąbrówce
Aleksandrów Dąbrówka 56, 26-337
tel.: (044) 610 25 80
e-mail: 
osoba kierująca: Katarzyna Telus
Dotyczy powiatu:
  • powiat: piotrkowski