Baza instytucji
(ŚDS) Środowiskowy Dom Samopomocy typu C "Towarzystwo Alzheimerowskie" w Łodzi
ul. Przybyszewskiego 111, 91-310 Łódź
tel.: (042)681 24 32
e-mail: 
osoba kierująca: Jolanta Kordacka
Dotyczy powiatu:
  • miasto na prawach powiatu: Łódź