Baza instytucji
(ŚDS) Środowiskowy Dom Samopomocy typu C w Łodzi
ul. Chocianowicka 198, 93-460 Łódź
tel.: (042) 680 21 00
e-mail: 
osoba kierująca: Anna Rozetti – Szymańska
Dotyczy powiatu:
  • miasto na prawach powiatu: Łódź