Baza instytucji
(DPS) Dom Pomocy Społecznej "Happy Port"
ul. Przedszkolna 17/19, 97-330 Sulejów
właściciel: Anna Lenart
Pole działania:
  • Pomoc społeczna
  • Osoby przewlekle somatycznie chore
  • Osoby w podeszłym wieku
Dotyczy powiatu:
  • powiat: piotrkowski