Baza instytucji
(DPS) Dom Pomocy Społecznej w Łodzi
ul. Narutowicza 114, 90-145 Łódź
tel.: (042) 678 46 23
dyrektor: Ewa Adamczyk
Pole działania:
  • Pomoc społeczna
  • Osoby przewlekle somatycznie chore
  • Osoby w podeszłym wieku
Dotyczy powiatu:
  • miasto na prawach powiatu: Łódź