Baza instytucji
(OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sieradzu
ul. Polna 18/20, 98-200 Sieradz
tel.: (43) 827-41-19
e-mail: 
Dotyczy powiatu:
 • powiat: sieradzki
Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką udzielającą bezpłatnej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. MOIK funkcjonuje w lokalach MOPS w Sieradzu.

Zakres usług:

 1. Podejmowanie interwencji na rzecz ochrony rodziny przed przemocą.
 2. Podejmowanie działań przez asystenta rodziny w rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
 3. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.
 4. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków i członków ich rodzin.
 5. Udzielanie wszechstronnego specjalistycznego poradnictwa socjalnego, pedagogicznego i prawnego.
 6. Prowadzenie konsultacji psychologicznych, w szczególności dla ofiar przemocy domowej, osób uzależnionych, współuzależnionych; prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
 7. Zabezpieczanie schronienia osobom, które znajdują się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, w tym poprzez umożliwienie czasowego pobytu w mieszkaniu interwencyjnym MOIK.
 8. Zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom poprzez umieszczenie u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ich zdrowia lub życia.
 9. Współpraca ze służbami publicznymi, instytucjami, organizacjami w zakresie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysowej sytuacji.
 10. Prowadzenie działalności o charakterze edukacyjno- profilaktycznym w środowisku lokalnym, współpraca z mediami w tym zakresie.
Dni i godziny otwarcia

Od poniedziałek do piątku w godz. 7.30-16.00
Dyżury konsultantów: Prawnicy- pon. 17.00-19.00, wt. 16.00-20.00, śr. 18.00-20.00, czw. 17.00-19.00, pt. 16.00-18.00.
Psycholodzy-pon. i wt. 15.45-17.45, śr. i pt. 16.30-18.30
Dodatkowe informacje:

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • konflikty rodzinne
 • przemoc domowa
 • przemoc seksualna
 • bezrobocie
 • trudności mieszkaniowe
 • zagrożenia eksmisją
 • bezdomność
 • wypadki losowe