Baza instytucji
(DPS) Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rudzka
ul. Rudzka 56, 93-423 Łódź
dyrektor: Mariola Wojtania
Pole działania:
  • Pomoc społeczna
  • Osoby przewlekle somatycznie chore
  • Osoby w podeszłym wieku
Dotyczy powiatu:
  • miasto na prawach powiatu: Łódź