Baza instytucji
(ZPCh) Usługi Wnętrz., Utrzym. Zieleńców Z. Gierańczyk
ul. Deotymy 3/15, 93-267 Łódź
tel.: (42) 636-02-52
Dotyczy powiatu:
  • miasto na prawach powiatu: Łódź