Baza instytucji
(ZPCh) ."POKÓJ" Spółdzielnia Elektrotechniczna
ul. Warecka 1, 91-202 Łódź
tel.: (42) 254-79-21
e-mail: 
www: http://pokoj.com.pl
Dotyczy powiatu:
  • miasto na prawach powiatu: Łódź