Baza instytucji
Urząd Miasta Skierniewice - Wydział Spraw Społecznych
ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice
tel.: (46) 833-39-72
e-mail: 
naczelnik: Marek Czarnota
Dotyczy powiatu:
  • miasto na prawach powiatu: Skierniewice
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych na rok 2010.

Osoby do kontaktu:
Marek Czarnota - Naczelnik Wydziału
Paulina Bartkowicz-Ozga - podinspektor Wydziału
UWAGI:
Realizatorem programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie na terenie Miasta Skierniewice jest Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny „FOCUS”, ul. Sosnowa 93, 96-100 Skierniewice (siedziba stowarzyszenia), tel. /fax46 832 61 37.
Miejsce realizacji projektu: ul. Mszczonowska 15, 96-100 Skierniewice

Osoba do kontaktu:
Sylwester Kardialik - 608-628-721,

Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-20.00
Zajęcia terapeutyczne: każda sobota w godzinach 9.00-12.00