Baza instytucji
(UM) Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zdrowia Publicznego
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
tel.: (42) 638-47-60
e-mail: 
Dotyczy powiatu:
  • miasto na prawach powiatu: Łódź
Realizatorem zajęć edukacyjno-korekcyjnych dla sprawców przemocy jest Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi ul. Niciarniana 41
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych na rok 2010.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych na rok 2011.

Osoba do kontaktu:: Elżbieta Rosochacka - kierownik Oddz. ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie