Baza instytucji
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka
ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź
tel.: (042) 636 32 62, 636 02 24
Dotyczy powiatu:
  • miasto na prawach powiatu: Łódź