Baza instytucji
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Osób Specjalnej Troski "TROSKA"
ul. Rojna 18a, 91-128 Łódź
tel.: (042) 655 89 05
Dotyczy powiatu:
  • miasto na prawach powiatu: Łódź