Baza instytucji
(PCPR) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice
tel.: 46 834 59 47
fax: 46 834 59 47
e-mail: 
www: http://www.powiat-skierniewice.pl
kierownik: Ewa Smołucha
Pole działania:
  • Pomoc społeczna
Dotyczy powiatu:
  • powiat: skierniewicki
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych na rok 2010.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych na rok 2011.

Osoby do kontaktu: Ewa Smołucha, Ewa Modzelewska-Sasin