Baza instytucji
(PCPR) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny
tel.: (46) 874-21-61
fax: (46) 874-21-68
e-mail: 
p.o. dyrektor: Magdalena Adamska
Pole działania:
  • Pomoc społeczna
Dotyczy powiatu:
  • powiat: brzeziński
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych na rok 2010.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych na rok 2011.

Osoba do kontaktu: Olga Korybut - tel. (46) 874 21 67