Baza instytucji
(DPS) Dom Pomocy Społecznej Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńcze w Łodzi
ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-313 Łódź
tel.: (042) 250 72 00
fax: (042) 649 17 32
dyrektor: Krystyna Matysek
Pole działania:
  • Pomoc społeczna
  • Osoby przewlekle somatycznie chore
Dotyczy powiatu:
  • miasto na prawach powiatu: Łódź