Baza instytucji
Samorządowy Zakład Budżetowy pod nazwą "CIS"
ul. Topolowa 8, 26-330 Żarnów
Data nadania statusu: 13.06.2012 r.
Instytucja tworząca: Wójt Gminy Żarnów
ul. Opoczyńska 5
26-330 Żarnów