Baza instytucji
Centrum Integracji Społecznej MEA
ul. Więckowskiego 29/5, 91-727 Łódź
Data nadania statusu: 01.01.2007 r.
Termin rozpoczęcia działalności: 01.02.2007 r.
Instytucja tworząca: Fundacja "Uwolnienie"
ul. Więckowskiego 29/5
91-727 Łódź