Baza instytucji
(OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Skierniewicach
ul. Kozietulskiego 3, 96-100 Skierniewice
tel.: (046) 833 11 25
fax: (046) 833 11 25
e-mail: 
www: www.ametyst.org.pl
Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonuje w ramach Skierniewickiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "Ametyst".

Dni i godziny pracy:
 • poniedziałek, środa godz. 8.00 - 16.00,
 • wtorek godz. 12.00 - 20.00,
 • czwartek, piątek godz. 8.00 - 20.00

  Kadra Ośrodka:
  • prawnik
  • resocjalizator
  • psycholog
  • pedagog
  • pracownik socjalny

   Osoba do kontaktu: Prezes Stowarzyszenia: Ewa Juraś tel: 783-299-645
Informacje dodatkowe:

Oferta ośrodka skierowana jest przede wszystkim dla ofiar przemocy. Prowadzone są również rozmowy wstępne ze sprawcami przemocy rodzinnej.

Osoby pierwszego kontaktu przyjmują i prowadzą rozmowy wstępno-diagnozujące z ofiarami, monitorują sprawy związane z faktem zgłoszenia przemocy, udzielają bieżącego wsparcia i pomocy ofiarom przemocy domowej, zapewniają długofalową i kompleksową pomoc w wychodzeniu przemocy i rozwiązywaniu problemów życiowych. Osoby korzystające z oferty ośrodka kierowane są w zależności od potrzeb na:

 • grupę wsparciowo-edukacyjną dla ofiar przemocy domowej prowadzoną przez pedagoga, grupę psychoedukacyjną/trening interpersonalny dla ofiar przemocy domowej prowadzony przez psychologa,
 • konsultacje prawne,
 • indywidualną prace z psychologiem,
 • pomoc pedagogiczną,
 • konsultacje resocjalizatorem,
 • mediacje rodzinne,
 • do Hostelu, który zapewnia schronienie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

  W Hostelu jednorazowo może uzyskać schronienie do 16 kobiet (kobiet i dzieci) z możliwością korzystania z pomocy Banku Żywności działającego przy stowarzyszeniu "Ametyst". Hostel wyposażony jest w kuchnie z pełnym zapleczem sprzętu AGD, łazienkę z ubikacją, 3 sypialnie umeblowane dla potrzeb matek z dziećmi.