Baza instytucji
(OIK) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rawie Mazowieckiej
ul. Łowicka 15, 96-200 Rawa Mazowiecka
tel.: (46) 814-57-60, 814-59-66, 814-35-68
e-mail: 
Dotyczy powiatu:
  • powiat: rawski
Ośrodek Interwencji Kryzysowej został utworzony przez PCPR w budynku Domu Dziecka, świadczy usługi hostelowe dostępne całą dobę dla ofiar przemocy domowej z terenu powiatu rawskiego. OIK posiada oddzielne wejście i są to dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój.
Poszkodowanym osobom zostaje udzielona wszechstronna pomoc psychologiczna, prawna i socjalna przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Pogotowia Rodzinnego. W miarę potrzeb pomoc świadczona jest również przez właściwy ośrodek pomocy społecznej.

Czas przebywania w Ośrodku wynosi 3 miesiące.

Kadra Ośrodka:
  • psycholog
  • prawnik
  • pracownik socjalny zatrudniony w PCPR
Hostel jest czynny całą dobę, a osobom przebywającym w nim świadczona jest wszechstronna pomoc przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w godzinach:
  • poniedziałek, środa, czwartek – 8:00-16:00,
  • wtorek – 8:00-17:00,
  • piątek – 8:00-15:00.