Baza instytucji
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Franciszkańska 85, 91-837 Łódź
tel.: (42) 640 65 91
fax: (42) 640 65 91
e-mail: 
www: http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=474
kierownik: Iwona Karaś
Dotyczy powiatu:
  • miasto na prawach powiatu: Łódź
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powołany został Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii z dnia 27 czerwca 2007 roku i prowadzony jest na podstawie umów z Miastem Łódź (miasto wydzielone na prawach powiatu) zlecającym to zadanie do realizacji.

Ośrodek działa na podstawie następujących przepisów prawa:

  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493),
  • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06 lipca 2006 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (Dz. U. 2011, Nr 50, poz. 259),
  • Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku).


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest placówką całodobową, dysponującą 24 miejscami noclegowymi dla osób dotkniętych przemocą (bez skierowania i bez względu na dochód). Oferuje bezpłatną, kompleksową pomoc schroniskową, terapeutyczną, pedagogiczną, socjalną, medyczną i prawną.

Ośrodek jest placówką interwencyjną, oferującą pobyt stacjonarny maksymalnie do 3 miesięcy. Zatrudnia wykwalifikowany personel – psychologów, pedagoga, terapeutów rodzinnych, pracowników socjalnych, pielęgniarki, lekarza rodzinnego i prawnika.
Dojazd do Ośrodka:

tramwajami linii nr 6, 4, 1 do skrzyżowania: Franciszkańska-Wojska Polskiego
tramwajami linii nr: 3, 11, 16 w okolice Rynku Bałuckiego
autobusami linii nr 65, 99, 59 w okolice Rynku Bałuckiego