Zmiany zawartości zestawu słownik ów centralnych
w wersji Nr 60 w stosunku do wersji Nr 59**Wykazane zostały nowe pozycje, oraz pozycje zamknięte oznaczone poprzez ich przekreślenie.

Przejdź na koniec
Przejdź do listy parametrów

Lista słowników

KOD Elementu Struktury Org

Kod:7
Opis:Słownik kodów jednoznacznie identyfikujących jednostkę organizacyjn ą pomocy społecznej bez względu na jej rodzaj: MPiPS, WSS, ROPS, PCPR (MOPR), OPS, Filia OPS.
Wersja:28

Pozycje słownika KOD Elementu Struktury Org

KodKod SprOpisData odData do
250265011000250265011000PMOPS Powiat miejski Wałbrzych2013-01-01-
300221091000300221091000MOPS Wałbrzych2003-01-012012-12-31


Przejdź na początek
Przejdź na koniec


Brak zmian w parametrach
Przejdź na początek
Przejdź do listy parametrów